posm format

Posm format, posm được sản xuất bằng chất liệu format là gì ,và được sử dụng tại đâu  format hay còn gọi là Formex  Là một dạng như chất liệu nhựa tổng hợp, tuy nhiên ở đây có sự khác biệt ứng dụng chuyên trong quảng cáo in ấn, thi công…

Sản xuất Hanger

advertising-design.net chuyên Sản xuất dây nhựa hanger quảng cáo, chuyên sản xuất dây nhựa nhiều màu, dây nhựa treo snack, dây nhựa treo sản phẩm, dây nhựa treo đậu phộng, dây nhựa treo bánh kẹo, Hanger dây nhựa treo sản phẩm trưng bày,Hanger treo, hanger giấy, hanger dây pháo, hager dây…

Thi Công POSM